Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės ar abiejų sutuoktinių kaltės

Kada galima rintis santuokos nutraukimą dėl sutuoktinio kaltės ar abiejų sutuoktinių kaltės?

Kaip jau nusako ir pats pavadinimas, šią procedūrą galima rinktis, kai vienas iš sutuoktinių ar abu, pažeidė esmines sutuoktinių pareigas. Tačiau iš patirties norime informuoti, kad dažnu atveju teismai po kelių teismo posėdžių bylos šalis „atveda į protą“ ir santuoką nutraukia šalių bendru sutarimu. Tokiu būdu šalys sutaupo ne tik kelis tūkstančius eurų bylinėjimosi išlaidų, kurios labai greitai susidaro šalims skundžiant viską iš eilės. Sutaupo ir kelis metus nervų gadinimo teismuose. Todėl ir mes savo klientams visada siūlome gerai apsvarstyti, ar užgaidos ir ambicijos tikrai yra vertos tokios didelės aukos? Gal geriau pabandyti esminius klausimus išspręsti taikiai ir likusį laiką ir pinigus paskirti naujos – geresnės ateities kūrimui. 

Tokios pačios nuomonės yra ir įstatymo leidėjas. Nuo 2020 metų sprendžiant ginčus šeimos bylose, tapo privaloma mediacija.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės.
Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK 3 knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.
Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Abiejų sutuoktinių kaltė

Sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės.
Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.
Pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu (šio kodekso 3.51–3.54 straipsniai).

Santuokos nutraukimas dėl kaltės

Kiek laiko užtrunka ši procedūrą?

Sudarę teisinių paslaugų sutartį ir gavę iš kliento reikiamus duomenis, santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės dokumentus parengiame per 4 darbo dienas.
Teismas gavęs ieškinį ir jį priėmęs, paskiria pirmąjį teismo posėdį artimiausią laisvą dieną, kurio metu išklauso šalis ir jų prašymus. Jeigu šalys dėl nieko nesiginčija ir sutinka su reikalavimais, teismas sprendimą dėl santuokos nutraukimo priims greit. Bet realybėje, šalys (kartais paskatintos jų atstovų) niekada nesutinka su reikalavimais ir dėl visko reiškia skundus. Skundų nagrinėjimas gerokai prailgina bylos nagrinėjimą. Tai gi, skyrybų greitis priklauso ir nuo teismo užimtumo ir nuo šalių procesinio elgesio.

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti šį sprendimą. Sprendimas siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai. Ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruoja santuokos nutraukimą.